Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 4. ročník - Lidé kolem nás

Kultura Právo Vlastnictví Zdroje informací

Kultura

Tak jako sport posiluje tělo, tak kultura posiluje duši.

Kultura je všechno, co člověka obohacuje, rozvíjí, přináší mu zážitky a příjemné pocity. Člověk ji může prožívat sám, ale může se i setkávat s lidmi, kteří mají stejnou zálibu v prohlížení, poslouchání, ale i vytváření všeho, co dělá člověka lepším.

masová kultura = kultura většiny národa

subkultura = kultura nějaké skupiny lidí, menšiny (např. rómská kultura)


Kulturní člověk by měl respektovat i jiné kultury a subkultury.

V naší zemi mají všichni lidé možnost kulturně se rozvíjet.