Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Kužel

kužel objem povrch Literatura

Úvod

Kužel je prostorové těleso. V podstatě je to jehlan, jehož základnou je kružnice.

kužel
Michal Benda CC BY-NC-ND

Kužel seříznutý rovinou rovnoběžnou se základnou nazýváme komolý .


Michal Benda CC BY-NC-ND