Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - Lidé a čas

1. ročník Časová období Hodiny Vývoj jedince Minulost Současnost Zvyky
2. ročník Časová období Hodiny Historické památky Život obyvatel města dříve Život obyvatel města dnes
3. ročník Časová období Historie regionu Současnost regionu
4. ročník Pravěk Středověk Novověk Státní svátky Významné dny