Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Konstrukce čtyřúhelníku

čtyřúhelníky rovnoběžník lichoběžník Literatura

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelník je rovinný útvar. Je ohraničen čtyřmi úsečkami, které spojují vrcholy čtyřúhelníku. Součet vnitřních úhlů je 360°. Čtyřúhelník, který má všechny vnitřní úhly menší než 180° nazýváme konvexní, Čtyřúhelník s úhlem větším než 180° nazýváme nekonvexní.

Skupinu čtyřúhelníků, které mají dvě dvojice protějších stran rovnoběžné, nazýváme rovnoběžníky. Patří sem čtyři základní obrazce:
     1. obdélník
     2. čtverec
     3. kosodélník
     4. kosočtverec

Z rovnoběžnosti stran vyplývají dlaší vlastnosti těchto útvarů:
     1. protější vrcholové úhly jsou shodné, součet sousedních vrcholových úhlů je 180°
     2. úhlopříčky se půlí
     3. čtverec a kosočtverec mají úhlopříčky na sebe kolmé
     4. čtverec a obdélník má úhlopříčky stejně dlouhé

Skupinu čtyřúhelníků, které mají dvě protější strany rovnoběžné a druhé dvě různoběžné, nazýváme lichoběžníky.

Speciální případ je lichoběžník pravoúhlý a rovnoramenný.