Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 3. ročník - Místo, kde žijeme

Město Regiony ČR Vlast Praha Krajina a lidé Zdroje informací

Město

Město Kaplice leží

v okrese Český Krumlov
v Jihočeském kraji
v České republice
v Evropě
foto: www.mapy.cz
obr. www.mapy.cz

model

Model je zmenšenina.
Bývá vyroben z papíru, ze dřeva, z keramické hlíny nebo ze sádry. Model může vytvořit i počítač. Takovým počítačovým modelem můžeme procházet. (Keramický model města Český Krumlov můžete vidět v českokrumlovském vlastivědném muzeu.)

satelitní snímek

Satelitní snímek je fotografie.

plán

Zobrazuje domy, objekty, menší silnice a cestičky

mapa

Mapa (jako snímek ze satelitu) zobrazí město, jako bychom se na něj dívali z výšky. Jsou nakreslené podle fotografií z výšky. Stejně jako se satelitní snímky v počítači dají přibližovat a oddalovat, tak také plány a mapy mohou být podrobnější (turistická mapa) nebo rozsáhlejší (atlas světa).

Z mapy se můžeme dozvědět mnoho informací. Aby lidé mapu správně použili, aby poznali, kterým směrem se podle mapy mají vydat na cestu, je potřeba vědět, že každá mapa má sever vždy nahoře (sever bývá označován na kompasu písmenem N - nord = sever).

Sever je světová strana.

Světové strany nám pomáhá určit kompas (buzola). Červená střelka kompasu míří na sever k severnímu magnetickému pólu.

  hlavní světové strany
 • S (N) - sever
 • J (S) - jih
 • V (E) - východ
 • Z (W) - západ
  vedlejší světové strany
 • SV - severovýchod
 • SZ - severozápad
 • JV - jihovýchod
 • JZ - jihozápad
obr. a foto: Ludvík Bartyzal

Světové strany se v přírodě dají určit i podle dalších pomůcek, ale někdy to nemusí být přesné.

obr.

Druhy map

Zeměpisná mapa
popisuje krajinu, přírodu

poznáme, kde jsou hory, kde menší kopce, kde je nížina, nebo město, cesta, řeka, přehrada nebo také hranice státu
důležité jsou barvy:
zelená - zobrazuje nížiny
hnědá - zobrazuje pahorkatiny a vrchoviny
tmavě hnědá - zobrazuje hornatiny
modrá - zobrazuje vodu

Politická mapa
ukazuje území různých států

poznáme, kde jsou hranice mezi státy,
barvy odlišují jednotlivé státy

Turistická mapa
je hodně podrobná

barvy zobrazují:
zelená - lesy
bílá - pole a louky
černá - cesty
modrá - vodu
červená - zajímavosti a památky
hnědá - vrstevnice


vrstevnice jsou čáry,
které spojují místa se stejnou výškou
některé mapové značky
kresba: Dana Jiraňová

Když bude Pepík stát v jámě u domu a měřit výšku domu, naměří 4 metry. Alena bude stát za domem na hromadě kamení a naměří výšku domu 2 metry. Aby měření bylo přesné, musí oba stát ve stejné výšce. Proto se výšky v krajině musí měřit od jednoho místa. To místo je hladina moře. V Evropě je to hladina Baltského moře. Hladina moře je 0 metrů a od ní se měří všechna místa v krajině.Podle toho, jaká je v krajině nadmořská výška rozlišujeme:

nížiny
(do 200mn.m.)

rovný nebo jen mírně zvlněný terén

pahorkatiny
(do 600m n.m.)

zvlněný terén s nízkými kopci a širokými údolími

vrchoviny
(do 900 m n.m.)

hodně kopcovitý terén s hlubokými údolími

hornatiny
(více než 900 m n.m.)

vysoké hory s prudkými a strmými svahy
foto: Ludvík Bartyzal

Kaplice leží v nadmořské výšce 550m n. m. (550 metrů nad mořem).

V naší republice je nejvíc pahorkatin a vrchovin. Z mapy České republiky můžete vyčíst, že hranice republiky tvoří většinou hornatiny a kolem řeky Labe a na Moravě jsou nížiny. Kaplice a okolní vesnice leží tedy podle nadmořské výšky v pahorkatině. Čím je nadmořská výška v krajině vyšší, tím je i počasí chladnější a naopak. Proto například v nížinách je tepleji a pěstují se tam teplomilné rostliny a na horách je chladněji, dlouho se tam drží sníh a rostlin ubývá.Putujeme-li okolím našeho města, můžeme pojmenovat některá místa i takto:

údolí
úpatí
sedlo
vrchol
úbočí
strž
rokle
kresba Dana Jiraňová

Významné budovy v Kaplici

Minulost a současnost našeho města na fotografiích

foto: Ludvík Bartyzal, archiv Vladimír Kratochvíl

Dopravní síť

Silniční doprava - auta, autobusy

všechna další foto: Ludvík Bartyzal
Z Kaplice na jih do Rakouska

Kaplice leží u mezinárodní silnice E55 z Prahy do Rakouska.

Z Kaplice na sever do Prahy

Po silnicích se dostaneme z Kaplice do všech větších měst i menších obcí, které leží v okolí našeho města. V centru města leží autobusové nádraží a ve městě jsou ještě 3 autobusové zastávky.

autobusové nádraží zastávka Omlenická zastávka Na Vyhlídce zastávka Jihostroj


Z Kaplice můžeme jet

sever

Český Krumlov

České Budějovice

Velešín

Žďár

Pořešín
západ

Omlenička

Kaplice

Blansko

Benešov nad Černou
východ

Dolní Dvořiště

Malonty

Vyšší Brod

Rožmberk
jih


V Kaplici funguje i městská doprava.

Autobus několikrát denně projíždí různými částmi města a převáží obyvatele do centra a do okrajových částí Kaplice. Městská doprava má několik dalších zastávek.Železniční doprava - vlak osobní, vlak nákladní

Vlakové nádraží leží 3 km od města Kaplice. Pro obyvatele Kaplice je to velice nevýhodné, ale když se v dávných dobách stavěla železnice, tak kapličtí formani nechtěli přijít o práci a nedovolili postavit koleje a nádraží ve městě.

Osobním vlakem z kaplického nádraží můžeme dojet do Horního Dvořiště a do Rakouska nebo do Českých Budějovic.

Nákladní vlaky na trati Horní Dvořiště – České Budějovice jezdí mnohokrát denně a do Rakouska a z Rakouska k nám vozí mnoho důležitých surovin a zboží.

Lodní a letecká doprava v našem městě není

Turistické cesty a cyklostezky

Kaplice je křižovatkou mnoha turistických cest, které spojují různá místa v okolí. Pěšky nebo na kole se mohou turisté vydat z Kaplice do Novohradských hor, Slepičích hor, na Šumavu, do Českého Krumlova nebo jen do nejbližšího okolí města.

Novohradské hory Slepičí hory Šumava Český Krumlov


Okolní krajina

Kaplice leží v pahorkatině, v nadmořské výšce 550m n.m., blízko nejjižnějšího místa České republiky.

Město se rozkládá kolem řeky Malše, která protéká širokým údolím.
Na západ od Kaplice vystupuje Poluška (990 m n.m.)
Na severozápadě je možné zahlédnout vrchol Kleť (1083 m n.m.)
Na severovýchodě leží Slepičí hory s nejvyšším vrcholem Kohout (869 m n.m.)
Na východě Hradišťský vrch (779m n.m.)
Na jihovýchodě jsou Novohradské hory s nejvyšším vrcholem Kamenec (1072m n.m.)


Hospodaření v krajině

Krajina v okolí Kaplice je lesnatá a zemědělská.

Lesy pokrývají velkou část okolní krajiny a jsou převážně jehličnaté – borovice, smrky.
Listnatých lesů je zde málo, spíše se setkáme s lesem smíšeným – listnaté a jehličnaté stromy. Smrk, borovice, buk
Pokud jsou v našich podmínkách listnaté lesy, potom nejčastěji bukové.
V lesích hospodaří lesníci, kteří se o ně starají. Ze dřeva z našich lesů se vyrábí nábytek a jiné dřevěné výrobky.
Půda, kterou zemědělci obdělávají, se nazývá zemědělská půda.
Zemědělská půda na Kaplicku je méně úrodná, kamenitá. Také počasí během roku je spíš chladnější. Proto se zde pěstují nenáročné plodiny. Na polích se zde pěstuje kukuřice, oves, žito, brambory, řepka, len, jetel.
Zemědělci chovají hospodářská zvířata – hlavně krávy. K jejich krmení potřebují dostatek trávy v létě a sena v zimě. Většinu roku můžeme na loukách vidět pasoucí se stáda dobytka.
Rozšířen je zde také chov ovcí a prasat.


Rozšíření rostlin a živočichů

Na louce a na poli – savci, ptáci, hmyz.
Ve vodě a u vody – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci, hmyz.
V lese – savci, ptáci, hmyz.
V blízkosti lidských obydlí – savci, ptáci, hmyz.