Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Změny skupenství

Změny skupenství Tání a tuhnutí Kapalnění a vypařování Sublimace a desublimace Literatura

Skupenství je forma existence látky. V přírodě může látka (voda) existovat v několika skupenstvích: pevném (led, sníh), kapalném (voda), plynném (pára). Látka může za určitých podmínek měnit své skupenství.

Na změnu skupenství látky má vliv okolní prostředí (teplota, tlak, objem, ...). Za normálních podmínek probíhá změna skupenství většinou se změnou teploty.

Změnu skupenství nazýváme:


pevné na kapalné: tání
pevné na plynné: sublimace

kapalné na pevné: tuhnutí
kapalné na plynné vypařování

plynné na pevné desublimace
plynné na kapalné kapalnění (kondenzace)