Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Elektromagnetické jevy

Cívka s proudem Střídavý proud Transformace Vedení v látkách Polovodiče Literatura

Cívka s proudem

Elektromagnetické jevy

Magnetické pole cívky s proudem

Mg. póly cívky určíme :
a) magnetkou
b) pravidlem pravé ruky - cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr el. proudu v jejích závitech, vztyčený palec pak ukazuje severní pól cívky

Elektromagnet

Elektromagnet = cívka s jádrem z magneticky měkké oceli.
Mg. pole elektromagnetu závisí na velikosti el. proudu, který cívkou prochází, a na počtu závitů cívky.
Užití elektromagnetu:
El. zvonek
Jistič
Elektromagnetické relé

216.jpg, 32kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Působení mg. pole na cívku s proudem

Magnetické indukční čáry v dutině cívky jsou kolmé k magnetickým indukční čárám trvalých magnetů. Cívka se otočí tak, aby indukční čáry v dutině cívky měly stejný směr jako indukční čáry trvalých magnetů.
a) Magnetoelektrické měřicí přístroje
b) Elektromotor - přeměňuje el. energii na pohybovou energii
Komutátor
- dva vodivé poloprstence oddělené izolantem
- mění směr el. proudu v závitech cívky
Stator - trvalé magnety nebo elektromagnety
Rotor - jedna nebo více cívek s jádry z mg. měkké oceli

124.jpg, 37kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

123.jpg, 40kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

122.jpg, 31kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

121.jpg, 46kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA