Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 8. ročník - Pěvecké dovednosti

Intonace
Písné lidové
Písně umělé
Písně vánoční
Píseň dvojhlasá
Kánon
Zdroje informací

Intonace a intonační cvičení

Intervaly


Názvy intervalů

Tabulka příkladů pro stupnice C dur a e moll

prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva
C durC – C C – D C – E C – F C – G C – A C – H C – C
e molE – E E – F# E – G E – A E – H E – C E – D E – E

Diatonická stupnice

stupeň název intervalu půltóny Zákl. tón: C Zákl. tón: E
1 čistá prima 0 C - C E - E
2 malá sekunda 1 C - Db E - F
2 velká sekunda 2 C - D E - F#
3 malá tercie 3 C - Eb E - G
3 velká tercie 4 C - E E - G#
4 čistá kvarta 5 C - F E - A
5 čistá kvinta 7 C - G E - H
6 malá sexta 8 C - Ab E - C
6 velká sexta 9 C - A E - C#
7 malá septima 10 C - B/Hb E - D
7 velká septima 11 C - H E - D#
8 čistá oktáva 12 C - C E - E


Příklady intonačních cvičeních pro 8. ročník

Intonace v G-dur


g - a - h - c - d - e - fis - g - g - fis - e - d - c - h - a - g
g - a - h - c - d - c - h - a - g
g - a - h - c - h - a - g
g - a - h - c - d - c - h - a - g - h - d - h - g
g - a - h - c - h - a - g - h - g
g - h - d - h - g - h - g
d - c - h - a - g - h - g
g - a - h - a - g - a - g
d - h - g - h - g

Intonace v D-dur


d - e - fis - g - a - h - cis - d - d - cis - h - a - g - fis - e - d
d - e - fis - g - a - g - fis - e - d
d - e - fis - g - fis - e - d
d - e - fis - g - a - g - fis - e - d - fis - a - fis - d
d - e - fis - g - fis - e - d - fis - d
d - fis - a - fis - d - fis - d
a - g - fis - e - d - fis - d
d - e - fis - e - d - e - d
a - fis - d - fis - d

Intonace v A-dur


a - h - cis - d - e - fis - gis - a - a - gis - fis - e - d - cis - h - a
a - h - cis - d - e - d - cis - h - a
a - h - cis - d - cis - h - a
a - h - cis - d - e - d - cis - h - a - cis - e - cis - a
a - h - cis - d - cis - h - a - cis - a
e - d - cis - h - a - cis - a
e - cis - a - cis - a
a - h - cis - h - a - h - a

Intonace v C-dur


c - d - e - f - g -a - h - c - c - h - a - g - f - e - d - c
c - d -e - f - g - f - e - d - c
g - f - e - d - c - d - c
g - f - e - d - c - d - e -f - g

Intonace v H-dur


h - cis - dis - e - fis - gis - ais - h - h - ais - gis - fis - e - dis - cis - h
h - cis - dis - e - fis - e - dis - cis - h
fis - e - dis - cis - h - cis - h
h - cis - dis - e - dis - cis - h
h - cis - dis - cis - h
dis - cis - h - cis - h