Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Čísla 0 až 100

osa porovnávání početní operace zaokrouhlování literatura

Číselná řada 0 - 100

http://www.wikimedia.org

http://www.wikimedia.org

PRACOVNÍ LIST:

Pomůcky: figurky z Člověče nezlob se a hrací kostka s čísly

Můžeme směle nastartovat motorky a zkusit, která z nich nejrychleji zrychlí na 100 km/h. Začíná ten, kdo hodí první 6. Pokud během hry opět padne číslo 6, hráč může házet ještě jednou! Stoupající rychlost postupně předčítáme ostatním hráčům.

http://www.wikimedia.org

http://www.wikimedia.org

Spoj čísla od 1 – 100, po té obrázek vybarvi a do okének dokresli sebe a kamarády ze třídy.

http://www.wikimedia.org

Doplň chybějící čísla

http://www.wikimedia.org

CVIČENÍ:

Popleta Jiřík doplňoval číselnou osu, najdi a oprav chyby…….

http://www.wikimedia.org

PRACOVNÍ LIST

Z kolika dílků se skládá had Myškyrád?

http://www.wikimedia.org

A jak by měl duhový had Myškyrád vypadat?
1) Vybarvi hada
2) Vystřihni jej podle přerušované čáry
3) Udělej dírku, protáhni provázek a uvaž mašličku
4) Připevni na lampu nebo zrcadlo
5) Kochej se krásou duhového hada Myširáda?

http://www.wikimedia.org