Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Počítáme s velkými čísly

osa porovnávání početní operace zlomky římské číslice převody jednotek Literatura

Číselná osa

 

 http://digitalne.centrum.cz/miliarda-uzivatelu-internetu/?xx%5Bid%5D=%5C

 

 

Pozorně se podívej na osu. Pokus se zjistit, kde udělal autor chybu.

Řešení

 

 

234 131 457, 431 980 001, 190 898, 651 983, 1 679 342, 5 542 454 907

Přečti tato čísla a zjisti, jaké z těchto čísel leží na číselné ose:

a) nejvíc vlevo
b) nejvíc vpravo

Řešení