Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Elektrické vlastnosti látek

Elektrování těles

Tělesa z různých látek lze zelektrovat třením. Elektrony z povrchové vrstvy jednoho tělesa přejdou na těleso druhé. Těleso, které ztratilo elektrony má kladný elektrický náboj, těleso, které je přijalo má záporný elektrický náboj. Okolo zelektrovaného tělesa je elektrické pole. V el. poli působí na zelektrovaná tělesa přitažlivá nebo odpudivá el. síla. Souhlasně zelektrovaná tělesa se odpuzují, nesouhlasně zelektrovaná se přitahují elektrickou silou.

obr32.jpg, 54kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA