Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 2. ročník - Místo, kde žijeme

Město Části města Dominanty Zdroje informací

Město

Základní informace

Kaplice leží v podhůří Novohradských hor ve výšce 537m n.m. I s menšími vesničkami má dohromady přibližně 6 700 obyvatel. Kaplice byla založena v roce 1257. V té době byla malé městečko, ve kterém se konaly trhy.

Historie

Lidé si od pradávna vyprávějí pověst o tom, jak Kaplice vznikla.

Pověst o založení Kaplice

(z knihy O. Mörtla Kaplicko a Novohradsko)

V místech, kde leží dnes město Kaplice, se v dávných dobách rozkládal rozlehlý, divoký a téměř neprostupný les. Svou neprostupností tvořil přirozenou ochranu českých hranic, které přetínaly jen obchodní stezky do vnitrozemí. Stezek nebylo mnoho, vedly močály a bažinami. Soumaři naložení zbožím a jejich průvodci jen obtížně překonávali neschůdnost těchto stezek. Za válečných časů byly i tyto pěšiny přehrazovány valy.

Jedna z těchto stezek přicházela k nám z Rakouska podél toku řeky Malše. Byla nazývána cáhlovská (freistadská). Vedla vždy po schůdnějším břehu řeky a tam, kde prales zasahoval až k vodě a byl neprostupný na obou březích Malše, tam cesta procházela korytem řeky.

Husté lesy téměř nebyly obydleny lidmi, zato byly bohaté na lovnou zvěř všeho druhu a žili v nich i četní dravci, rysi, lišky, vlci a medvědi. Probouzel se krásný den, když pořešínský rytíř vyjížděl se svou družinou za hlaholu trub, štěkotu psů a dupotu koní z hradu na lov. Celé dopoledne projížděli lovci krajem a měli již bohatý úlovek, když tu pán z Pořešína spatřil statného jelena. Pln lovecké touhy pustil se za ním. Jelen prchal hustými křovinami, chvílemi se ztrácel, jindy ho měl rytíř téměř na dosah. Ani nezpozoroval, že se více a více vzdaluje a družina zůstávala kdesi daleko za ním.

Dlouho trvala divoká honba, když se náhle kůň vyděsil, shodil jezdce na zem a splašeně prchal pryč. Sotva se rytíř vzpamatoval, hned viděl příčinu: byl to obrovský medvěd, který na něho s halasným řvaním zaútočil. Rytíř se začal statečně bránit, ale proti rozzuřenému huňáči byl oštěp jen chabá zbraň. Jeho lovecký tesák byl příliš krátký na to, aby udržel útočící zvíře z dosahu. Urputný boj nebral konce a zoufalý lovec marně volal svou družinu na pomoc. Byla příliš daleko.

Když už rytíř z Pořešína ztrácel všechnu naději, ozval se křik zbrojnošů a zvonce soumarů karavany se zbožím, která přicházela podél řeky. Za pomoci ozbrojenců se podařilo medvěda zdolat.

Z vděčnosti za svoji záchranu dal postavit pán z Pořešína v těch místech malou kapličku – kaplici, kolem které, protože ležela na obchodní stezce, se začali usazovat lidé. Postupně zde začala vznikat osada, nazývaná Kaplice.