Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Člověk a jeho svět - 3. ročník - Lidé kolem nás

Soužití lidí Spolky Obchod Demokracie Zdroje informací

Soužití lidí

Rodina

Vyberte si, čím vším jste a vysvětlete proč.


Jsem syn dcera               
vnuk vnučka               
pravnuk pravnučka               
bratranec sestřenice               
bratr sestra               
synovec neteř               
strýc teta               
otec matka               
dědeček babička               


Vytvořte si svůj jednoduchý rodokmen:


pradědeček - prababička pradědeček - prababička pradědeček - prababička pradědeček - prababička
dědeček - babička dědeček - babička
teta - strýc tatínek - maminka teta - strýc
sestřenice - bratranec sestra - JÁ - bratr sestřenice - bratranec


Vytvořte si jednoduchou časovou osu:


před 100 lety před 50 lety dnes
babička se ještě nenarodila narodil se pan učitel žijete vy
nebyla televize nebyl mobilní telefon


Položte se svým prarodičům a potom rodičům tyto a jiné otázky:

Prohlédněte si s rodiči a prarodiči své rodinné fotografie. Některé uspořádejte do skupin:


dětství mládí dospělost stáří

    Na světě nejste sami. Máte svoji rodinu, příbuzné, kamarády, spolužáky, známé, sousedy. Mluvíte s nimi, znáte je, víte o nich hodně informací, víte, co rádi dělají, čím jsou zajímaví, co rádi jedí, jestli sportují atd.
    Společně podnikáte různé akce. Někomu pomáháte, někdo pomáhá vám. Zažíváte spolu věci dobré i horší. Těšíte se až se spolu zase setkáte. To se nazývá soužití.
    Soužití lidí vyžaduje pravidla, podle kterých se lidé mají chovat.
    Už odmalička se od rodičů děti učí rozeznat, co smějí a co nesmějí. Většinou tedy víme, co je správné a co je špatné. Některé věci ale mohou někomu připadat správné a jinému nesprávné. Proto se lidé, kteří žijí spolu v jedné rodině, třídě, ale i v jedné obci nebo státě, musejí dohodnout na pravidlech.
               (citace: učebnice Prvouka 3, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009)
    Pravidla jsou pro to, aby lidem zajišťovala bezpečnost, spravedlnost, právo, povinnost a svobodu. Pravidla státu se nazývají zákony. Zákony připravují poslanci a schvaluje je parlament. Platné zákony musí lidé dodržovat. Pokud někdo zákon poruší, vyšetřuje ho policie a soud rozhodne o jeho trestu.