Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Finanční matematika

vklad a dluh jednoduché úročení složené úročení úrokové období literatura

Vklad a dluh

Při jednání o různých peněžních operacích se setkáváme s několika běžně používanými termíny:

Věřitel - je osoba nebo firma, která půjčila peníze

Dlužník - je osoba nebo firma, která si půjčila peníze

Kapitál - půjčené peníze

Úvěr (dluh) - půjčené peníze

Úroková míra - je procentní část z půjčky, kterou získá věřitel od dlužníka jako odměnu za půjčení peněz

Úrok - částka, kterou zaplatí dlužník věřiteli navíc jako odměnu za půjčení

RPSN - roční procentová sazba nákladů - celkové náklady úvěru (včetně poplatků) vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěruDluhopis (obligace) - je cenný papír, který stvrzuje závazek dlužníka k majiteli dluhopisu

Depozitní (vkladový) certifikát - potvrzení o uložení peněz (např. do banky)

Termínovaný - časově omezený

Hypoteční úvěr (hypotéka) - je půjčka určená k financování investic do nemovitostíLichva - půjčka s neúměrně vysokým úrokem

Daň - platební povinnost do rozpočtu státu, kterou stanoví zákon. Daň z úroku je v ČR 15%.