Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 9. ročník - Pěvecké dovednosti

Intonace
Písné lidové
Písně umělé
Písně vánoční
Píseň sólově zpívaná
Zdroje informací

Intonace a intonační cvičení

Příklady intonačních cvičeních pro 9. ročník

Intonace v E-dur


e - fis - gis - a - h - cis - dis - e - e - dis - cis - h - a - gis - fis - e
e - fis - gis - a - h - a - gis - fis - e
e - fis - gis - a - gis - fis - e
e - fis - gis - a - gis - fis - e - gis - h - gis - e
e - gis - h - gis - e - gis - e
h - gis - e - gis - e
h - a - gis - fis - e - gis - e

Intonace v G-dur


g - a - h - c - d - e - fis - g - g - fis - e - d - c - h - a - g
g - a - h - c - d - c - h - a - g
g - a - h - c - h - a - g
g - a - h - c - d - c - h - a - g - h - d - h - g
g - a - h - c - h - a - g - h - g
g - h - d - h - g - h - g
d - c - h - a - g - h - g
g - a - h - a - g - a - g
d - h - g - h - g

Intonace v D-dur


d - e - fis - g - a - h - cis - d - d - cis - h - a - g - fis - e - d
d - e - fis - g - a - g - fis - e - d
d - e - fis - g - fis - e - d
d - e - fis - g - a - g - fis - e - d - fis - a - fis - d
d - e - fis - g - fis - e - d - fis - d
d - fis - a - fis - d - fis - d
a - g - fis - e - d - fis - d
d - e - fis - e - d - e - d
a - fis - d - fis - d

Intonace v A-dur


a - h - cis - d - e - fis - gis - a - a - gis - fis - e - d - cis - h - a
a - h - cis - d - e - d - cis - h - a
a - h - cis - d - cis - h - a
a - h - cis - d - e - d - cis - h - a - cis - e - cis - a
a - h - cis - d - cis - h - a - cis - a
e - d - cis - h - a - cis - a
e - cis - a - cis - a
a - h - cis - h - a - h - a

Intonace v C-dur


c - d - e - f - g -a - h - c - c - h - a - g - f - e - d - c
c - d -e - f - g - f - e - d - c
g - f - e - d - c - d - c
g - f - e - d - c - d - e -f - g

Intonace v H-dur


h - cis - dis - e - fis - gis - ais - h - h - ais - gis - fis - e - dis - cis - h
h - cis - dis - e - fis - e - dis - cis - h
fis - e - dis - cis - h - cis - h
h - cis - dis - e - dis - cis - h
h - cis - dis - cis - h
dis - cis - h - cis - h