Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Soustavy rovnic

Soustavy rovnic Dosazovací metoda Sčítací metoda Směsi O pohybu Literatura

Soustavy rovnic

Soustavou rovnic myslíme množinu rovnic s několika proměnnými. Soustava rovnic může mít nekonečně mnoho řešení, pokud je zadáno méně rovnic (nezávislých), než neznámých. Soustava rovnic nemá žádné řešení, pokud si podmínky zadané rovnicemi protiřečí. Soustava rovnic může mít právě jedno řešení, pokud je počet nezávislých rovnic stejný jako počet neznámých a rovnice se navzájem nevylučují.

Výsledek soustavy zapisujeme uspořádanou n-ticí (dvojicí, trojicí ,...).

2x + y = 5
3x - 2y = 4Řešením jsou čísla:

[x,y] = [2,1]