Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Přírodopis - Klasifikace organismů

Taxonomie organismů

Taxonomie organismů

Klasifikace organismů
                                                                                                                                                                                        
Klasifikace organismů
         
Skupina Skupina
Nebuněčné živé soustavy Buněčné živé soustavy
         
Doména Doména Doména Doména Doména
Viry Viroidy Archea Bakterie Eukarya
         
Říše Říše
Bakterie Chromista
Sinice Prvoci
Houby
Rostliny
Živočichové