Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - Anorganická chemie

Oxidy Sulfidy a halogenidy Dělení látek podle kyselosti Kyseliny Hydroxidy Soli