Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Práce s textem

Práce v textovém editoru

Pro svou prácii použij tento pracovní text: material.doc

Veškerý text, který chceme upravit musí být samozřejmě označen. Úpravy provádíme pomocí kontextového menu (nahoře: Soubor - Úpravy - Formát - ...) nebo pomocí pravého tlačitka myši. Je také možné a leckdy i vhodné zobrazit panel nástrojů, který odpovídá požadovaným funkcím.

Barva písma

Pro veškerá nastavení písma používáme buď menu formát/písmo nebo pravé tlačítko myši

Úkol: zkus upravit text podle tohoto vzoru: ukol1.pdf

Formát textu

Zarovnání, mezery, řádkování, odsazení - to vše jsou funkce řešené pomocí menu formát/odstavec nebo pravým tlačítkem myši - odstavec

Úkol: zkus upravit text podle tohoto vzoru: ukol2.pdf

Vkládání obrázků

Vložení obrázku ze souboru příp. z galerie klipartů a jejich jednoduché úpravy. Menu: vložit/obrázek. Pro úpravy je vhodné zobrazit panel nástrojů / obrázek.

Úkol: zkus upravit text podle tohoto vzoru: ukol3.pdf
obrázek je ke stažení zde: obr.jpg