Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 9. ročník - Hra na keyboard

Základy hry na keyboardu
Jednoduché lidové písně
Zdroje informací

Základy hry na keyboardu

Takt

Značka "C"

Značka 3/4

Prstoklad pravé ruky (1 = palec atd.)

Přečteme si noty: c1, e1, c1, e1, g1, atd.

Hrajeme a počítáme nahlas

Takt 1.

Takt 2.

Dále pokračujeme stejně