Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Dějepis - 7. ročník - Vrcholný středověk

Životní
styl
Konflikty,
křížové výpravy
Poslední
Přemyslovci
Francie
ve středověku
Anglie
ve středověku
Lucemburkové
u nás
Gotika Husitství Zdroje informací

Životní styl v období vrcholného středověku

Charakteristika

Obchod

Venkov

Města

Druhy měst

Města získávala privilegia (výsady)

Vzhled měst

Vzdělání

Školy

   University

    nejstarší university
  • Itálie (Bologna)
  • Francie (Paříž - Sorbonna)
  • Anglie (Oxford)
  • Čechy (Praha - Karlova universita)

universita Sorbonna
Dana Kvasničková

universita Sorbonna
Ludvík Bartyzal

universita Sorbonna
Ludvík Bartyzal