Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Třecí síla

Třecí síla

Třecí síla Ft ( N) závisí :

smyková třecí síla < klidová třecí síla


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Tření v praxi :


Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA