Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 9. ročník - Pěvecké dovednosti

Intonace
Písné lidové
Písně umělé
Písně vánoční
Píseň sólově zpívaná
Zdroje informací

Písně lidové

Když jsem já šel tou putimskou branou

Česká lidová píseň

Tempo: zvolna
Takt: tříčtvrťový

Sloka 1.

Když jsem já šel tou putimskou branou,

dívaly se dvě panenky za mnou

[: a volaly: študente, ty malý premiante! :]

Sloka 2.

Proč, panenky, proč na mě voláte,

pročpak vy mě študovat nedáte,

[: já vás nesmím milovat, já musím študýrovat. :]

Sloka 3.

Sedm let sem v Písku študýroval,

ani jednu pannu nemiloval,

[: jenom jedno měl sem rád, tu mi přebral kamarád. :]

Sloka 4.

Počkej, holka, však ty budeš plakat,

až já budu kázáníčko kázat,

[: kázáníčko, kázání o věrném milování.:]

Sloka 5.

Počkej, holka, ty se budeš soužit, važ já budu tu mši svatou sloužit

[: v tom píseckým kostele, první bude za tebe. :]

Poznámka:


lidová píseň z jihočeského města Písek
premiant = student s výborným prospěchem
soužit = trápitOkolo Hradišča voděnka teče

Moravská z Dolňácka

Tempo: procítěně, volně
Takt: tříčtvrťový

Sloka 1.

Okolo Hradišča voděnka teče

ide k nám šohajek, cosi ně nese;

[: nese ně lásku svázanú v šátku, milovala sem ťa, zlatý obrázku. :]

Sloka 2.

Milovala sem ťa, bylo to špásem,

nevěděl šohajek, že falešná sem.

[: Falešná byla švarná děvčina, nevěděl šohajek, jaká príčina. :]

Sloka 3.

Tá moja príčina taková byla,

že ně má mamulka velice lála.

[: Nelaj ně, mamko, ide k nám Janko, mosím mu nachystat za širák pérko. :]

Poznámka:


ide = jde
šohajek = mládenec
špásem = žertem
falešná = neupřímná
mamulka = maminka
lála = hubovala
širák = klobou se širokou obrubou