Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Hudební výchova - 9. ročník - Hra na keyboard

Základy hry na keyboardu
Jednoduché lidové písně
Zdroje informací

Jednoduché lidové písně

VysvětlivkyOvčáci, čtveráci

c e g c e g e e d e f d
první/ druhá/ třetí-čtvrtá/ první/ druhá/ třetí-čtvrtá/ prv/ ní/ dru/ há/ třetí/ čtvrtá/
1 3 5 1 3 5 3 3 2 3 4 2

e e d e f d e d c
prv/ ní/ dru/ há/ třetí/ čtvrtá/ první/ druhá/ třetí-čtvrtá
3 3 2 3 4 2 3 2 1


Kočka leze dírou

c d e f g g a a g a a g
prv/ ní/ dru/ há/ třetí/ čtvrtá/ první/ druhá/ třetí-čtvrtá/ první/ druhá/ třetí-čtvrtá
1 2 3 4 1 1 2 2 1 2 2 1

f f f f e e d d g f f f f e e d d c
prv/ ní/ dru/ há/ třetí/ čtvrtá/ první/ druhá/ třetí-čtvrtá/ prv/ ní/ dru/ há/ třetí/ čtvrtá/ první/ druhá/ třetí-čtvrtá/
4 4 4 4 3 3 2 2 5 4 4 4 4 3 3 2 2 1


Pec nám spadla

g e e e g e e e g g a g g f f
prv/ ní/ dru/ há/ tře/ tí/ čtvr/ tá/ prv/ ní/ dru/ há/ tře/ tí/ čtvrtá
4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 5 4 4 3 3

f d d d f d d d f f g f f e e
prv/ ní/ dru/ há/ tře/ tí/ čtvr/ tá/ prv/ ní/ dru/ há/ tře/ tí/ čtvrtá
3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 4 3 3 2 2