Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Práce s tabulkou

Práce v programu MS Exel 2003

Základní formáty písma a barev fungují naprosto stejně jako v textovém editoru. Pracovní plocha je však rozdělena do samostatných buněk, každá buňka má svou adresu. Pomocí myši můžeme při najetí na buňku zobrazit několik různých kurzorů. Každý z nich naznačuje jinou funkci:

Buňka, řádek, sloupec

označení buňky, několika buněk, několika samostatných buněk, sloupce, řádku, několika sloupců a řádků, několika samostatných sloupců a řádků, celého listu

Nastavení výšky a šířky buňky, celého řádku nebo sloupce, několika sloupců a řádků najednou.

Sloučení a rozdělení buňek, kopírování buněk a přesun buněk, vložení buněk, sloupců, řádek, vložení celého listu

Barva písma a buňky, zarovnání písma

Úkol: zkus upravit tabulku podle tohoto vzoru: ukol1.pdf

Úkol: zkus upravit tabulku podle tohoto vzoru: ukol2.pdf

Úkol: zkus upravit tabulku podle tohoto vzoru: ukol3.pdf

Pro svou práci použij tento pracovní text: tabulka.xls
Úkol: zkus upravit pracovní text podle tohoto vzoru: ukol4.pdf

Vzorce - součet, součin

Jednoduché vzorce se do buňky vkládají tak, že začneme znakem = . tím vyvoláme nabídku vzorců. Vzorce můžeme používat s čísly = excel vypočte jednu konkrétní hodnotu. Lze použít i adresy buněk (C5, A7,...) Excel bude počítal s hodnotami v těchto buňkách, při změně hodnot se výsledek přepočítá.

pro sčítání buněk například: =c1+c2+c3+c4 - sečte hodnoty v buňkách c1 až c4 nebo =suma(c1:c4)

pro násobení buněk například: =c1*c2*c3*c4 - vynásobí hodnoty v buňkách c1 až c4

Pro svou práci použij tento pracovní text: tabulka2.xls
Úkol: zkus upravit pracovní text podle tohoto vzoru: ukol5.pdf tak, aby se hodnoty součtů přepočítávaly automaticky se změnou cen.

Úkol: zkus sestavit tabulku podle tohoto vzoru: ukol6.pdf tak, aby se hodnoty násobilky přepočítávaly se změnou zadaného čísla.

Grafy

Excel umí rozkreslit poměrně pěknou paletu grafů. Nejčastěji se používají asi grafy sloupcové, výsečové (koláče) a v přírodních vědách xy bodové. Základním sestrojením grafu vás provede funkce Průvodce grafem.

Pro svou práci použij tento pracovní text: tabulka3.xls
Připrav graf podle následujícího vzoru: ukol7.pdf

Připrav graf podle následujícího vzoru: ukol8.pdf