Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Směsi

Co jsou směsi Roztoky Složení roztoků Separační metody Voda Vzduch
Řešené příklady Cvičení Literatura

Složení roztoků

Roztok = rozpuštěná látka + rozpouštědlo

Zastoupení jednotlivých složek v roztoku označujeme jako koncentrace roztoku.

Koncentraci roztoku udává nejčastěji: Př. Procenta složky roztoku:


Hmotnostní zlomek w(s) rozpuštěné látky s v roztoku je podíl hmotnosti m(s) rozpuštěné látky s a hmotnosti m roztoku.


hmotnostní zlomek je podíl hmotnosti složky k celkové hmotnosti roztoku
w(s) - hmotnostní zlomek látky (složky) rozpuštěné v roztoku
m(s) - hmotnost látky (složky) rozpuštěné v roztoku
m - hmotnost roztoku


Vyjadřuje se nejčastěji v procentech a udává tedy počet gramů rozpuštěné látky ve 100 g roztoku.

Hmotnostní zlomky se převádějí na procenta vynásobením 100.

a) např.  w(kyseliny octové)= 8/100 = 0,08, tj. 8% ocet
b) např.  w(peroxid vodíku) = 3/100 = 0,03, tj. 3% peroxid vodíku


Podle hodnoty w(s) roztoky jsou:
  1. koncentrované - mají vetší w(s) než zředěné
  2. zředěné


nahoru