Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Fyzika rozcestník

 1. Veličiny a jednotky

 2. Mechanika

  1. Rychlost, dráha, čas
  2. Síla, skládání soíl, těžiště
  3. Newtonovy zákony
  4. Moment síly, páka, kladka
  5. Tlak
  6. Tření
  7. Mechanika tekutin
  8. Práce a mechanická energie
  9. Výkon a účinnost
 3. Molekulová fyzika a termika

  1. Stavba látek
  2. Změny skupenství
  3. Vnitřní energie, teplo, spalovací motory
 4. Elektřima a magnetismus

  1. elektrostatické vlastnosti látek
  2. Magnetické vlastnosti látek
  3. vodivost, proud a teplota, mg. pole el. proudu
  4. elektrický obvod
  5. Ohmův zákon, práce a výkon el. proudu
  6. magnetické pole el. proudu, střídavý proud
 5. Akustika a optika

  1. zvukové jevy
  2. světelné jevy
 6. Jaderná fyzika

  1. radioaktivita
  2. jaderná reakce, jaderná elektrárna
 7. Astronomie a astrofyzika

  1. vesmír