Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 9. ročník - Politická mapa dnešního světa

Znaky
států
Nezávislost,
kolonizace
Poloha
a rozloha
Počet
obyvatel
Státní
hranice
Členění
států
Formy
vlád
Politický
systém
Světové
organizace
Vyspělost
zemí
Ohniska
konfliktů
Zdroje informací

Rozdělení států podle počtu obyvatel

Rozdělení států

Státy s původním obyvatelstvem

Státy, kde původní obyvatelstvo vytlačili přistěhovalci

Národ

Národnostní menšiny - národnostní problémy

Nejlidnatější státy světa

Největší přírůstek obyvatel je v hospodářsky méně rozvinutých zemích

Rasismus