Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 9. ročník - Politická mapa dnešního světa

Znaky
států
Nezávislost,
kolonizace
Poloha
a rozloha
Počet
obyvatel
Státní
hranice
Členění
států
Formy
vlád
Politický
systém
Světové
organizace
Vyspělost
zemí
Ohniska
konfliktů
Zdroje informací

Propojování světa, mezinárodní vojenské, ekonomické a politické organizace

Státy vytvářejí mezinárodní organizace za účelem efektivnějšího využívání lidského potenciálu, nerostného bohatství, finančních prostředků či vojenských sil. Podle toho je členíme na:

Ekonomické


Vojensko - politické

V minulosti to byly například: Trojspolek, Dohoda, Varšavská smlouva, Bagdádský pakt (CENTO)