Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Zeměpis - 9. ročník - Politická mapa dnešního světa

Znaky
států
Nezávislost,
kolonizace
Poloha
a rozloha
Počet
obyvatel
Státní
hranice
Členění
států
Formy
vlád
Politický
systém
Světové
organizace
Vyspělost
zemí
Ohniska
konfliktů
Zdroje informací

Státy podle politického systému

Typy států podle politického systému

Demokracie

Občané mohou svobodně vyjadřovat své názory a svobodně volit - většina zemí světa (Česká republika, Francie, USA, Kanada, Austrálie...)

Diktatury

Politická moc je soustředěna do rukou jedné osoby (diktátora), nebo v rukou jedné polické strany. Občané nemohou projevit své názory, pokud nejsou v souladu s vládní ideologií.


Typy diktatur