Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Veličiny a jednotky


Veličiny Délka Objem Hmotnost Hustota Čas Teplota Literatura

Teplota
(Temperature)

Kelvinova stupice začíná od nuly. Nula Kelvinu (absolutní nula) je nejnižší možná teplota, při které se zastavuje pohyb částic. (Všechno "zamrzne"). Odpovídá teplotě -273,15 °C.

Celsius zvolil 0°C jako trojný bod vody za normálních podmínek, tj. takovou teplotu, kdy voda může existovat jako led, kapalina i pára. 100°C zvolil jako teplotu varu vody. Jeden stupen Celsia je stejně velký jako jeden Kelvin.

Farnheitova stupnice se užívá v USA. 32°F je teplota bodu mrazu vody (0°C) a 212°F je bod varu vody. Jeden stupeň Farnheita je menší než jeden Kelvin nebo °C. (přesně pět devítin)

Měření teploty

Jednotkou teploty t je Celsiův stupeň °C.
Teplota tělesa se mění při zahřívání nebo ochlazování tělesa.
Teplota tajícího ledu - 0°C.
Teplota varu vody – 100°C.
Teplotu těles měříme teploměry :
Teploměry využívají objemové roztažnosti látek.
a) kapalinové :
- rtuťové teploměry (od – 38,8 oC do 357 oC)
- lihové teploměry (od – 115 oC do 78,3 oC)

b) bimetalové

obr33.jpg, 48kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

26.jpg, 38kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

22.jpg, 26kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

27.jpg, 33kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

25.jpg, 36kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

28.jpg, 31kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

24.jpg, 33kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

39.jpg, 43kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA

Změna teploty vzduchu v průběhu času

Průměrná teplota vzduchu Termograf

obr09.jpg, 93kB
Vladimír Kratochvíl CC BY-NC-SA