Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Lomené výrazy

lomený výraz krácení a rozšiřování sčítání odečítání násobení a dělení Literatura

Násobení a dělení lomených výrazů

Lomené výrazy jsou zlomky. Násobíme i dělíme je tedy jako zlomky. Násobíme zvlášť čitatele a zvlášť jmenovatele. Pokud to jde, při násobení krátíme. Dělení převedeme na násobení převrácením zlomku, kterým dělíme.

 

Příklad 1

3   2   6


=
5x   y2   5xy2

podmínky existence : x ≠ 0 , y ≠ 0

 

 

Příklad 2

3x   x   3x2


=
x - 1   x + 2   (x - 1)(x + 2)

podmínky existence : x ≠ 1 , x ≠ - 2

 

 

Příklad 3

3x   x - 1   3x(x - 1)   3x


=
=
x - 1   x + 2   (x - 1)(x + 2)   (x + 2)

Krátíme dříve, než začneme roznásobovat

podmínky existence : x ≠ 1 , x ≠ - 2

 

 

Příklad 4

(6x + 3)   x - 1   6x + 3   x - 1   3(2x + 1) . (x - 1)   3. (x - 1) = 3x - 3

=

=
=
  2x + 1   1   2x + 1   1 . (2x + 1)  

Celé číslo převedeme na zlomek se jmenovatelem rovným jedné.

podmínky existence : x ≠ - 0,5

 

 

Dělení lomených výrazů

Převrátíme zlomek, kterým dělíme a pokračujeme násobením.

Příklad 5

3   2   3   y2  3y2

:
=

=
5x   y2   5x   2   10x

podmínky existence : x ≠ 0 , y ≠ 0

 

 

Příklad 6

3   x   3   x - 1   3

:
=

=
x - 1   x - 1   x - 1   x   x

podmínky existence : x ≠ 1 , x ≠ 0

 

 

Příklad 7

x + 1   x2 - 1   x + 1   (x - 2)(x + 2)   (x + 2)

:
=

=
x - 2   x2 - 4   x - 2   (x - 1)(x + 1)   (x - 1)

Pokud to jde, rozkládáme výrazy na násobení pomocí vzorce, nebo vytýkáním

podmínky existence : x ≠ 1 , x ≠ - 1 , x ≠ 2 , x ≠ - 2