Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Složení látek a chemické prvky

Atomy Ionty Molekuly Chemické
prvky
Periodická
soustava
Chemická
vazba
Třídění
látek
Kovy Nekovy Polokovy Řešené
příklady
Cvičení Literatura

Ionty

Iontove sloučeniny jsou složeny z iontů - aniontů a kationtů.
Ionty vznikají přesunem valenčních elektronů.

Kation

kladně nabitá částice, která vznikne odevzdáním jednoho nebo více elektronů.

sodík Na   Z= 11 (2 8 1)

Na - 1e  -> Na+

iont sodiku

obr. Animovaná chemie - CD

Anion

záporně nabitý iont, který vznikne přijetím jednoho nebo více elektronů


chlor Cl    Z=17 (2 8 7)

Cl + 1 e  ->Cl-

iont chloru

obr. Animovaná chemie - CD
Na+ + Cl-  -> Na Cl

1.částice valenční elektrony uvolní a 2.častice ho přijme.

sodik a chlor
obr. Animovaná chemie - CD

Existují i složené ionty např. NH4+,  SO42-
Atomy, které nemají valenční vrstvu zcela zaplněnou, reagují s ostatními atomy, aby chybějící elektrony získaly. Stav, který je charakterizován úplným zaplněným valenční vrstvy, nazýváme elektronový oktet.

Elekropozitivní prvky
snadno uvolňují elektrony (tvoří tak kationty), jsou to především kovy

Elektronegativní prvky

snadno přijímají elektrony - tvoří anionty, jsou to především nekovy

nahoru