Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Složení látek a chemické prvky

Atomy Ionty Molekuly Chemické
prvky
Periodická
soustava
Chemická
vazba
Třídění
látek
Kovy Nekovy Polokovy Řešené
příklady
Cvičení Literatura

Nekovy

Charakteristika


Všechny nekovy, kromě vodíku, se nacházejí v pravém horním rohu periodické tabulky prvků.
Je známo pouze 18 nekovů, zatímco kovů je známo více než osmdesát. Ale koncentrace nekovů na Zemi je podstatně vyšší než koncentrace kovů. Organismy jsou tvořeny převážně nekovy.

Mezi nekovy patří halogeny, vzácné plyny a také tyto prvky: Nekovy se od kovů značně liší.

Vlastnosti nekovů

Fyzikální

Chemické

nahoru