Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

Chemie - 8. ročník - Složení látek a chemické prvky

Atomy Ionty Molekuly Chemické
prvky
Periodická
soustava
Chemická
vazba
Třídění
látek
Kovy Nekovy Polokovy Řešené
příklady
Cvičení Literatura

Chemické prvky

Látka tvořená z atomů se stejným protonovým číslem je chemický prvek.
Protonové číslo - Z udává:

Př.  Z=1 vodík

Názvy prvků

Berzelius v 19.století navrhl mezinárodní označení chemických prvků.

Každý prvek má kromě protonového čísla i svůj název a značku (1. písmeno tiskací velké, případně ještě 2. malé).
Značka prvku (s mezinárodní platností) je odvozena z latinského nebo řeckého názvu a označuje právě jeden atom tohoto prvku.

Názvy prvků vyjadřují např.:
  1. některou význačnou vlastnost prvku (např. bromos = zápach - brom)
  2. zdroje výskytu prvku (např. calc = vápno - vápník)
  3. jméno významných vědců (např. Einstein - einsteinum)
V českém názvosloví můžeme rozlišit:
nazvy prvku c
obr. Animovaná chemie - CD

Některé prvky a jejich vlastnosti:


Český název Mezinárodní
název
Chemická
značka
Protonové číslo Základní informace o prvku
argon Argon Ar 18 plyn, součástí atmosféry, náplně do výbojek a žárovek
arsen Arsenicum As 33 polokov, sloučeniny arsenu jsou jedovaté
beryllium Beryllium Be 4 kov, do slitin, k výrobě okének do RTG lamp, šperkařství
bor Borum B 5 polokov, sklářství, polovodič
brom Bromům Br 35 kapalina, některé léky
cín Stannum Sn 50 kov, pájení, slitiny
draslík Kalium K 19 kov, draselná hnojiva
dusík Nitrogenium N 7 plyn, složka vzduchu, základní prvek živé hmoty
fluor Fluorům F 9 plyn, freony, teflon
fosfor Phosphorus P 15 nekov, vázaný v každé živé buňce
helium Helium He 2 plyn, lehčí než vzduch, výzkum velmi nízkých teplot
hliník Aluminium Al 43 kov, alobal, lehké slitiny
hořčík Magnesium Mg 12 kov, vázaný v chlorofylu
chlor Chlorům Cl 17 plyn, dezinfekce vody, součást kuchyňské soli
chrom Chromum Cr 24 kov, pokovování, slitiny
jod Iodum I 53 nekov, jodová tinktura
kobalt Cobaltum Co 27 kov, barvení skla, pokovování
křemík Silicium Si 14 nekov, v křemenu, elektrotechnika
kyslík Oxygenium O 8 plyn, nezbytný pro dýchání
lithium Lithium Li 3 kov, součást nerostů
mangan Manganum Mn 25 kov, slitiny
měď Cuprum Cu 29 kov, vodič elektřiny, slitiny
molybden Molybdaenum Mo 42 kov,v metalurgii, katalyzátor
neon Neon Ne 10 plyn, náplň reklamních světelných trubic
nikl Niccolum Ni 28 kov, toxický, pokovování
olovo Plumbum Pb 82 kov, zachycuje rentgenové záření
osmium Osmium Os 76 kov, slitiny, katalyzátor
platina Platinum Pt 78 kov, šperky
rtuť Hydrargyrum Hg 80 kapalný kov, v lékařských teploměrech
síra Sulfur S 16 nekov, sloučeniny chem. průmyslu
sodík Natrium Na 11 kov, součást kuchyňské soli
stříbro Argentum Ag 47 kov, šperky, mince
uhlík Carboneum C 6 nekov, tuha, diamant, základní prvek živé hmoty
vápník Calcium Ca 20 kov, stavba kostí, vápno
vodík Hydrogenium H 1 plyn, součást vody, základní prvek živé hmoty
wolfram Wolframium W 74 kov, žárovková vlákna, elektrody při svařování
zinek Zincum Zn 30 kov, pokovování, elektrické články
zlato Aurum Au 79 kov, šperky, mince
železo Ferrum Fe 26 nejrozšířenější kov
nahoru