Výukové materiály ZŠ Kaplice, Školní 226

čísla 0 - 1 000 000

osa porovnávání početní operace zaokrouhlování na 100 logické úlohy Literatura

Porovnávání 0 - 1 000 000

http://www.wikimedia.org

 

 

10 jednotek = 1 desítka     10 . 1 = 10
10 desítek = 1 stovka     10 . 10 = 100
10 stovek = 1 tisíc     10 . 100 = 1 000
10 tisíců = 10 tisíc     10 . 1 000 = 10 000
10 desetitisíců = 100 tisíc     10 . 10 000 = 100 000
10 statisíců = 1 milión     10 . 100 000 = 1 000 000

 

 

CVIČENÍ

Počítej po stovkách od 0 do 1 000. Kolik 100 Kč potřebuješ do 1 000 Kč?

http://www.tady.cz/cnslouny/e-ga/g-p-cz1994.htm

Řešení:

Počítej po tisících od 0 do 10 000. Existuje bankovka 10 000 Kč?

http://janewle.pise.cz

Řešení:

 

 

 

 

PRACOVNÍ LIST

 

 

Příklad:

Zjisti, jaké významné obrázky či rytiny se vyskytují na líci českých mincí nebo bankovek? K uvedené částce ještě označ vhodné písmeno B, nebo M (B-bankovka, M-mince). Na závěr vytvoř vlastní desetitisícovou bankovku.

1 Kč ……………………………………………….

2 Kč ……………………………………………….

5 Kč ……………………………………………….

10 Kč ………………………………………………

20 Kč ………………………………………………

50 Kč ………………………………………………

50 Kč ………………………………………………

100 Kč …………………………………………….

200 Kč …………………………………………….

500 Kč …………………………………………….

1 000 Kč ………………………………………….

2 000 Kč ………………………………………….

5 000 Kč ………………………………………….

Řešení:

http://www.wikimedia.org

 

 

Příklad:

Přečti a zapiš čísla podle tabulky a po té je seřaď podle velikosti:

desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky
    9 8 6
  1 7 3 3
10 2 4 1 8
  3 2 9 7
  4 7 1 3
  5 1 9 0
1 8 1 6 8
100 0 6 3 2
1 4 9 0 2

Řešení:

 

 

Příklad:

Doplň znaménka nerovnosti:

10 896       45 076                               5 678     51 000
1 000 918     1 100 000                               67 789     908 827
212 212     414 010                               441 233     98 999
123 456     654 342                               314 606     314 607

Řešení: